This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

כללי

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המדיניות האלו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת כלשהי. מדיניות זו מנוסחת בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד אך תקפה גם ללשון זכר

 בית המשפט המוסמך בכל הנוגע לתנאי מדיניות אלו יהיה ביהמ"ש בעיר תל אביב.

האתר BLEECKER AND PRINCE שפועל בכתובת

 https://bleeckerandprincetlv.com (להלן ״האתר״), מהווה חנות וירטואלית למכירת מגוון תכשיטים בעיצוב אישי (להלן "המוצרים"). במידה ועולה אצלכם שאלה, הבהרה או בירור כלשהו בקשר לאתר או למוצרים המוצעים בו, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות בכתובת המייל המופיעה באתר

 תנאי השימוש האמורים להלן יחולו על כל שימוש באתר ועל כל רכישה שתבוצע בו, ויהוו הסכם מחייב לכל  דבר ועניין בין המשתמשים לבין הנהלת האתר. אם אינכם מסכימים לתנאי שימוש אלו הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר.

 בנוסף, מובהר כי גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי תנאי שימוש אלו ומהווה את הצהרת המשתמש כי לא תהא לו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מבעלי האתר ו/או עובדיו בכל הקשור לתנאים והוראות השימוש 

 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתה

הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/הודעה מוקדמת כלשהי למשתמש

תנאי השימוש באתר

 כל המחירים המופיעים באתר על גבי המוצרים נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי  המשלוחים, ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר הינו המחיר שהתפרסם בעת  השלמת תהליך ההזמנה. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל התכשיטים שתמונותיהם מופיעות. ייתכנו הבדלי צבעים ו/או מידות ו/או שינויים כאלה ואחרים בין מראה התכשיט באתר לבין מראהו במציאות.

 הנהלת האתר משתדלת להקפיד לעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח המופיעים באתר בזמן אמת. עם  זאת, מובהר למשתמש כי המחירים מתעדכנים מעת לעת "און ליין" ולפיכך עלול להיווצר פער זמני בין המחיר  המופיע בעגלת הקניה לבין המחיר המופיע בעת השלמת הליך הזמנה. למען הסר ספק, מובהר כי הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור

 מובהר כי הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר וכי  התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי צבעים ו/או מידות ו/או שינויים כאלה ואחרים בין מראה המוצר באתר לבין מראה המוצר במציאות

 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם, ללא כל  הודעה מוקדמת 

תכשיטים בעמוד סייל Last Chance
אלה תכשיטים במכירה אחרונה , מה שאומר שלא נייצר מהם עוד והמחיר הנחה הוא עד גמר המלאי. בנוסף כל שינוי בתכשיטים אלה יהיה כרוך בעלות נוספת לרבות שינוי מידה, אורך וכו.
כשרות להשתמש באתר
המשתמש רשאי לבצע הזמנות ורכישות באתר הוא מי שממלא אחר התנאים להלן: בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד הרשום כדין בישראל, בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי

 המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר למטרות אישיות שאינן מסחריות בלבד. כמו כן, אין לעשות כל שימוש בכל אופן, בתוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע מפעם לפעם באתר או בכל חומר שיווק או פרסום או עיצוב המופיע באתר (להלן: "התוכן") ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות למנוע את הגישה של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או המנסים לפגוע בניהול התקין של האתר, ובכלל האמור

 הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות למנוע את הגישה של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או המנסים לפגוע בניהול התקין של האתר, ובכלל האמור, הנהלת האתר תהיה זכאית שלא לאשר הזמנת מוצרים של משתמש מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי

הזמנות מוצרים

רכישת מוצרים תתבצע על ידי משתמשים באתר באמצעות לחיצה על כפתור "הוסף לסל" שליד הפריט המבוקש (כאשר מספר הפריטים שנבחרו וסה"כ סכום הרכישה יופיעו בחלקו התחתון של המסך). ככל שיש לפריט סוגים שונים כגון צבעים ומידות, ייפתח חלון בו יהיה ניתן לבחור את הסוג המבוקש. עם סיום בחירת הפריטים, לוחצים על הקישור "סל הקניות שלי" , בו ניתן לבדוק ולעדכן את סל הקניות. בהמשך, יש לבחור כתובת למשלוח וסוג משלוח (שליח או דואר רשום) וניתן להוסיף הערות. מובהר כי ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה את פרטי כרטיס האשראי, או למסור אותם טלפונית. 

 לשם הבטחת ביצוע ההזמנה בהקדם וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ומס' כרטיס אשראי, אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה. עם ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. להסרת ספקות מובהר כי הפרטים כפי שהוזנו במחשבי הנהלת האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה

 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י המשתמש. במקרה האמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה הנהלת האתר זכאית לבטל את ההזמנה

 אישור פעולת הרכישה באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו. במצבים אלו תבוטל העסקה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם להנהלת האתר על ידו. מובהר, כי גם אם לא צוין שהמוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד לביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת למכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג'. בכל מקרה בו נמצא כי המחיר באתר שונה מהמחיר המוצג בחנות כי אז המחיר המופיע בחנות יהיה המחיר הקובע לכל דבר ועניין.

 הנהלת האתר אינה מתחייבת כי המוצרים והתכשיטים שיופיעו באתר יהיו חופפים לאלו המוצגים בחנות ואף כי מחירם יהיה קבוע וזהה וזאת, בין היתר, בשל הצורך בעדכון ורענון האתר. לפיכך, בכל מקרה בו נמצא כי  המחיר באתר שונה מהמחיר המוצג בחנות כי אז המחיר המופיע בחנות יהיה המחיר הקובע לכל דבר ועניין 

ביטולים והחזרות

 כל משתמש רשאי לבטל את העסקה לפי האמור בהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"). להסרת ספקות, מובהר כי החוק קובע שהביטול יעשה בלבד שהמוצר נשאר באריזתו המקורית ללא פגם או שינוי ושלא נעשה בו שימוש. דמי הביטול הינם 5% או 100₪ לפי הנמוך מביניהם. יש להציג חשבונית מקורית לצורך ההחלפה

  מודגש כי לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים ושוברי מתנה וכן  לא ניתן לבטל רכישה של תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3000 שקלים חדשים. כל משתמש מודע כי יהיה עליו לשאת בעלויות המשלוח

הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה, את כולה או חלקה במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר או אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים להשתמש באתר באופן תקין או במקרה של כוח עליון או אם המוצר אזל מהמלאי

משלוח וזמני אספקה

 הנהלת האתר תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי המשתמש באתר (בתחומי הקו הירוק) באמצעות חברת משלוחים בעלות אשר תוצג באתר או באמצעות דואר ישראל או באיסוף עצמי מהעסק בכתובת סימטה פלונית 2 ת"א בשעות הפעילות המוצגות באתר 

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים ימי א'  עד ה',לא כולל ימי שישי , שבת , ערבי חג וימי חג

 

 מובהר כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור בביצוע אספקת המוצר, לרבות בכל הקשור למקרים  הבאים: כוח עליון לרבות מלחמה, פעולות איבה, מגיפה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה אצל ספקים של  שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים, כל סיבה שאינה בשליטת הנהלת האתר ו/או כל סיבה הקשורה למבצע השליחות

שחרור מאחריות

 .האתר, תוכנו וכל שירות או מוצר אחר שניתן באמצעותו, כולם עומדים לרשות המשתמשים כמו שהם וכמו שיהיו זמינים. השימוש באתר יעשה על אחריות המשתמש בלבד 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות שהיא, ובכלל זה, אך לא רק: כל  אחריות הנובעת מהזמינות, הדיוק, העדכניות, מהימנות, מוסריות, או האפשרות לשימוש בתוכן או במוצר  שבאתר, כל מצג לעניין בעלות ו/או זכויות קנין אחרות, מצגים לעניין אי הפרה, מצגים לעניין סחירות ו/או  תאימות למטרה כלשהי, מצגים הנובעים ממהלך המסחר ו/או השימוש

 .האמור בסעיף זה לעיל, יחול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם, אך לא רק, בהתייחס לכל נזק ו/או חבות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו לך ו/או לכל אדם ו/או תאגיד אחר כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה של כל טעות, השמטה ו/או פגם בתוכן ו/או כל מחדל מלפעול, טעות, השמטה, הפסקה, פגם עיכוב בפעולה ו/או העברה, וירוס מחשב, רוגלה, כישלון תקשורת, גניבה ו/או השמדה ו/או פגיעה ברשומה, גישה לא מורשית אל ו/או שינוי לא מורשה של ו/או שימוש, ברשומה, לרבות, אך לא רק, בגין עילה שיסודה בחוזה, עילה נזיקית

קניין רוחני

 כל זכויות קניין רוחני באתר ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג  אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק,  מדגמים, סודות מסחריים (להלן ביחד: "זכויות קניין רוחני") הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/או התוכן ו/או המוצרים, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של הנהלת  האתר ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי

 בכלל האמור, חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם,  למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי את זכויות הקניין הרוחני שבאתר, בלא אישור מראש ובכתב מהנהלת  האתר

 אין באמור באתר או בתוכן המופיע בו, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות  לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר בלא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר

.הוראות כלליות

 הנהלת האתר תהיה רשאית להציג או לשלוח למשתמש עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים התשמ"ב - 1982) בעצם שימושך באתר הינך מסכים במפורש שישלח לך דיוור, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה  אלקטרונית או הודעת מסר קצר) ו/או בכל דרך עתידית רלוונטית. אתה תהיה רשאי בכל עת להתנתק מהשירות, על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק, וכן ע"י פנייה למנהלי האתר

 בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה  הוראות תנאי שימוש אלו לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תנאי שימוש אלו ופרסומם. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים ע"י בעלת האתר לא יחשבו כוויתור על זכויותיה של בעלת האתר עפ"י כל דין

 .אם יש לך המשתמש צורך בהבהרות, שאלות או תלונות, הנך מוזמן לפנות לתמיכה הטכנית של הנהלת האתר המופיעה בכתובת הדוא"ל "צור קשר" ואנו נעשה ככל שביכולתנו להשיב לך במהירות וביעילות ככל הניתן, בתוך פרק זמן סביר בהתאם לנסיבות

.הצדדים מסכימים כי בית המשפט המוסמך בכל הנוגע לתנאי שימוש אלו ו/או הנובע ממנו יהיה אך ורק בית

  המשפט המוסמך בתל אביב ויחול עליו הדין הישראלי


 ***********************

Cart

No more products available for purchase